Fakta och Historia

• bildades 1978

• har ca 80 medlemmar

• troligtvis den största företagareföreningen på ön

• Fårös företag anslöts sig under 90-talet

• påverkat att det finns en Folkhögskola i Fårösund

• har en gemensam broschyr där alla medlemmar finns, med företagsuppgifter och placering på en karta

 

Nutid

• årsmötet infaller i mars

• styrelsen består av 5-10 ledamöter

• har ca 8 protokollförda styrelsemöten per år

• stående punkter är bl.a Utbildningar och kurser, Aktiviteter, Möten och Träffar, Marknadsföring samt Myndighets- kommun- och samhällsfrågor

• bevakar om det erbjuds något intressant för medlemsföretagen inom dessa punkter

• aktiviteter vi stödjer är Valborgsmässofirandet, Nationaldagen, Sommarmarknaden och Julmarknaden

• vid Samhällsfrågor gör vi skrivelser till ansvarig instans om bl.a. nedläggningshot, förfallen bebyggelse, väg och markfrågor, skyltar samhällsservice och liknande

• det finns en stor skylt vid Bungehallen baserat på den gemensamma broschyren, med företagens placering utsatt på en karta

 

Framtid – Föreningen driver NorrExpo, en företagsmässa, målsättningen är att den blir av vartannat år. Visionen med fortsatt NorrExpo är att det inte bara skall spegla företagen utan hela bygden med företag, föreningar, skola m.m. Detta gör också att målgruppen för besökare blir betydligt bredare.

 

Visioner – Föreningen är Gotlands största företagarförening, och vår förhoppning är att det ska märkas på hela Gotland. Alla medlemmar är viktiga – var och en, oavsett engagemang i föreningen.
– att vi kan påverka fler människor att flytta till Norra Gotland och ta med sig sitt företag eller etablera nya företag.