Kontakt
Ordförande
Magnus Frej
Tel: 0708-997807

Kassör
Morgan Gustafsson
E-post: x
Tel. 0704-556252

Övriga Styrelseledamöter (Osäkra uppgifter)
Lennart Jonsson, x

E-post: x
Tel. x

Anders Nyström, x
E-post: x
Tel. x

Sören Tillberg, Revisor
E-post: x
Tel. x

Håkan Björklund, Revisor
E-post: x
Tel. x

Lennart Larsson, Revisorssuppleant
E-post: x
Tel. x

Kent Svensson, Valberedning sk
E-post: x
Tel. x

Björn Berglund, Valberedning
E-post: x
Tel. x